Menu

לכיתה - מעצבים חינוך יחד

לכיתה היא פלטפורמת מימון המונים חדשנית לתמיכה ביוזמות חינוכיות של מורות ומורים בישראל. יחד נאפשר למורות ומורים להגשים פרויקטים חינוכיים ולממש בצורה מירבית את הפוטנציאל שלהם ושל תלמידיהם. בואו להוביל שינוי באמצעות תמיכה בפרויקט שמעורר בכם השראה!

פרוייקטים נבחרים

  • נוכחי 2,758 ₪
  • 58%
  • תומכים 12
11 ימים שנותרו
IKIGAI-משמעות זה שם המשחק
על פי היפנים לכל אחד יש "איקיגאי"-סיבה משמעותית לחיים. מטרת המיזם היא לחבר בין מורי ותלמידי ביה"ס על ידי רתימת המורים למציאת ה"איקיגאי" שלהם והעברתו לתלמידים. ...
מענק תמיכה X2
שיתוף פעולה עם עמותת "תפוח"
סכום לגיוס: 4,678 ₪
58%
  • נוכחי 2,260 ₪
  • 42%
  • תומכים 5
8 ימים שנותרו
שכל בריא בגוף בריא
תזונה מודעת ובריאה גם בבית הספר: הקמת מטבח בית ספרי, בו התלמידים יבשלו מזון בריא ומשביע אחת לשבוע עבור כלל תלמידי בית הספר. כך התלמידים ייחשפו לצורות אכילה...
מענק תמיכה X2
שיתוף פעולה עם עמותת "תפוח"
סכום לגיוס: 5,273 ₪
42%
  • נוכחי 3,190 ₪
  • 59%
  • תומכים 14
0 ימים שנותרו
story בקליק
החיבור הוא כל ה-story! יצירת חיבור בין לימוד מעשי בצילום בסמארטפון לבין הצורות והצבעים בחיים האישיים והחברתיים והצגת תערוכת ה-story הפתוחה לקהל הרחב.
זכה במענק למורה יזם
מענק תמיכה X2
סכום לגיוס: 5,347 ₪
59%
  TOP